Şirketiniz Yeni TTK'ya hazır mı? UFRS CHECK-UP!

Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ile Uluslararası Raporlama Standartlarının ve Uluslararası Denetim Standartlarının yansımaları olan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları yürürlüğe girecektir. 
 
Yeni Kanunda Yönetim Kuruluna özellikle biçilmiş görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Yeni TTK Yönetim, iç denetim, bağımsız denetim, finansal planlama, bütçe, risk yönetimi gibi kavramlara gönderme yapıp; sözde yönetim kurulları yerine piyasa dinamiklerine göre hareket edebilecek, tüm plan, denetim ve riskleri yönetebilecek, karar alabilecek çağdaş bir kurulu işaret etmektedir. Amaç; güçlü, gelişimi sürekli kılan, rekabetçi Şirketler oluşturmaktır.
 
Yeni kanunda gündeme getirilen birçok konuda belirlenmiş süreçler bulunmaktadır ancak bu süreçlerin son tarihlerine dek beklemek yanlış olacaktır. Şirketinizin yeni TTK ile uyumunu incelenmesi, gerekli kontrollerinin yapılıp bir yol haritasının belirlenmesi önem teşkil etmektedir. 
 
Değişime geç kalmayın, karar almaya şimdi başlayın!