Binek ve Ticari Araçlarda KDV Sorunu

Uygulamada, binek otomobillerin ve panelvan tipi hafif ticari araçların (Caddy, Combo, Connect, Doblo, Fıorino, Expres, Kango, Partner, Starex, Transporter) KDV’sinin indirilebilmesi açısından çeşitli tereddütler mevcuttu. Hem binek hem de ticari olarak kullanılabilen bu araçlar 21.07.2005 tarihine kadar yük taşımak üzere imal edilmiş araç olarak sınıflandırılmıştı. Ancak, Gümrük Müsteşarlığı’nın 8 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile bu araçlardan şoför mahallinin arkasında koltuğu veya camı bulunanlar, 21.07.2005 tarihinden itibaren binek otomobili sınıfına dahil edilmiştir. O güne kadar geçerli olan uygulamaya göre, yolcu taşıma kapasitesi toplam taşıma kapasitesinin yarısından az olan araçlar yük taşımaya mahsus araç olarak değerlendirilirken; yolcu taşıma kapasitesi toplam taşıma kapasitesinin yarısından fazla olanlar ise yolcu taşımaya mahsus araç olarak sınıflandırılıyordu.

 

Tebliğle belirlenen yeni kriterlere göre, yukarıdaki şartları taşıyan hem yolcu hem de yük taşıyabilen araçlardan şoförün arkasında da koltuğu veya yanda camları olan araçlar binek otomobili sayılmaktadır. Bu durum KDV açısından dikkat edilmesi gereken bir durumu ortaya çıkarmıştır.

 

Motorlu taşıtların 2.El satışlarında 87.03 gümrük tarifesine göre binek otomobil olarak değerlendirilmesi durumunda uygulanacak KDV oranı %1 olarak değerlendirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalara istinaden kullanılmış araçların 87.04 gümrük tarife pozisyonuna göre ticari faaliyet kapsamında tesliminde uygulanacak KDV oranı % 18’dir. Buna göre sıfır otomobiller ile kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın otobüs, midibüs, minibüs, kamyon, kamyonet, TIR gibi araçlar % 18 oranında vergilendirilmektedir.

 

Buna göre, yukarıda belirtilen tip araçlar 87.03 gümrük tarifesine göre binek otomobil sınıfında değerlendirilebileceğinden, bu araçların alımında ödenen KDV, Kanun’un 30/b maddesine göre indirim konusu yapılmayarak ya aracın maliyetine katılacak veya gider olarak değerlendirilecektir.

 

87.04 gümrük tarife pozisyonundaki panel van veya kamyonet olarak satın alınan araçlara ödenen KDV, alımın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılabilecektir.

 

SMMM Hakan EKİNCİ